2015/03 KONFERENCIA - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA > KONFERENCIE

HRAMOKA

KONFERENCIA
31.3.2015
Oficiálnym začiatkom realizácie projektu bola otváracia konferencia,  ktorá sa konala 31.marca 2015 na hrade Modrý Kameň za účasti chargé d,affaires veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku pani Rannveig Skofteland,  Ing. Jaroslava Mojžiša, riaditeľa Odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR,  PhDr. Pavla Šimuniča, generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, Ing. arch. Zuzany Klasovej, riaditeľky KPÚ v Banskej Bystrici v zastúpení generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu  SR,  partnerov projektu Pani Karen Hoie a pána  Sweina Gundersena z Oslo v Nórsku - zástupcov Kulturproduktsjoner a Prof. Idy Hledíkovej – prorektorky VŠMU  pre medzinárodné vzťahy, ktorá pôsobí aj ako pedagóg na  Katedre bábkarskej tvorby. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea a primátor mesta Modrý Kameň Ing. Aladár Bariak. Všetci ďalší pozvaní hostia– pracovníci Úradu vlády ako poskytovateľa a správcu projektu,  riaditelia múzeí, kultúrnych ustanovizní, zástupcovia škôl a ďalší  priaznivci múzea si vypočuli pozdravy hostí, zhodnotenie historického a pamiatkového významu  obnovovaného priestoru oboznámili sa so zamýšľanými stavebnými premenami priestorov i cieľmi projektu.    

Hostia sa tiež  zoznámili sa s doterajšou činnosťou múzea v oblasti múzejnej pedagogiky ako špeciálnej muzeologickej disciplíny  pri práci s návštevníkom. Bábkový krúžok Kamienok,  ktorý pracuje pri múzeu   s deťmi modrokamenskej základnej školy sa predstavil hosťom tieňovým divadelným predstavením  „O pampúšikovi“ a tak názorne prezentoval tvorivú prácu múzea s deťmi. Hostia ocenili  výsledky práce s deťmi v tvorivých dielňach múzea, kde sa nielen hrá bábkové divadlo na rôznych bábkových scénach, ale bábky sa dajú priamo vyrobiť rôznymi technológiami z rôznych materiálov.  Navštívili priestory určené na obnovu, ktoré múzeum systematicky už takmer rok uvoľňuje a pripravuje na stavebnú premenu. Tiež sa zoznámili s expozíciami múzea, ktoré prezentujú hlavné zameranie múzea na bábkarské kultúry, hračky a regionálnu históriu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky