2017/01 KONFERENCIA - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA > KONFERENCIE

HRAMOKA

ZÁVEREČNÁ
KONFERENCIA
26.1.2017

PREZENTÁCIA
PRIEBEHU
REKONŠTRUKCIE

A NÁLEZOV
ARCHEOLOGICKÉHO
VÝSKUMU
26. januára 2017 bola odovzdaná do užívania baroková sieň po obnove priestorov, ktoré boli technickým zázemím múzea, skrytým očiam verejnosti, pre zlý technický stav. Dávali však tušiť zaujímavý až vzácny pôvodný priestor ukrytý v dodatočných stavebných úpravách, ktoré väčšiu časť tohto nehostinného priestoru kaštieľa zmenili na väzenské cely, pred a po 2.sv. vojne na dočasné byty, sklady a pod. Ale o tom sme už čitateľov  Pokroku informovali.  Dnes, po ukončení obnovy môže návštevník múzea obdivovať veľkolepú klenbovú sieň s 5 kamennými renesančno-barokovými piliermi - sú najväčšou ozdobou historickej siene. Pri archeologickom výskume, ktorý prebiehal súčasne s rekonštrukčnými prácami sa našli  aj neklamné stopy pôvodného využitia tejto časti kaštieľa. Bola to grófska koniareň s jedinečným systémom tehlových kanálov, ktorá  pravdepodobne odvádzala okrem odpadu koniarne aj vodu z nádvoria von  na východnú stranu budovy. Toto archeologické nálezisko poskytlo aj mnoho iných zaujímavých nálezov keramiky, skla, kovových predmetov, drevených roštov kanálov, dokonca na nádvorí v pozostatkoch drevo-hlinitej stavby neznámeho využitia aj zachované spálené obilné zrná. Tieto nálezy je dnes možné obdivovať  v obnovených  priestoroch historickej expozície. Rovnako  autentický ortofotogrametrický záznam archeologického náleziska si návštevník môže pozrieť  priamo v expozícii s priblížením detailov na veľkoplošnom monitore.

Aby sa cieľ a dlhodobá udržateľnosť projektu mohla predstaviť  hmatateľne, tak, ako pri úvodnej konferencii aj teraz pri závere implementácie projektu,  pozvali sme na Slovensko vďaka finančným prostriedkom z Bilaterálneho fondu  grantov EHP a Nórska  našich projektových partnerov  z Osla v Nórsku -  manažérov a lektorov Kulturproduktjoner , pani Karen Hoie,  pána  Sweina Gundersena a slečnu Veroniku Hilde Hoie, ktorí  priviedli študentov z Akershus Univerzity v Oslo  - Katedry umenia, dizajnu a drámy na Fakulte aplikovaných vied. Od 18.1.2017 ich v Bratislave na spoločnom tvorivom workshope privítala  Prof. Ida Hledíková PhD, vedúca  Katedry  bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty  VŠMU v Bratislave,ako slovenský partner projektu HraMoKa. Spolu so slovenskými študentami - budúcimi bábkohercami, bolo ich spoločnou úlohou pripraviť spoločné prezentácie moderného výrazu bábkového divadla a potom, v dňoch 25.-26.1.2017 v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, na záverečnej konferencii  i v rámci seminára s deťmi a mládežou regionálnych umeleckých škôl ukázať nové formy divadla s využitím fantázie a vzájomnej empatie pri tvorivej umeleckej práci. Účastníci záverečnej konferencie videli v programe  výrazovo bohaté a veľmi pôsobivé predstavenia s jednoduchými bábkami, ktoré vytvorili a na javisku  dokonale oživili nórski a slovenskí mladí umelci v niekoľkých Etudách. Nórski lektori s uznaním sledovali a obdivovali zas talent žiakov a prácu pedagógov Základných umeleckých škôl v Modrom Kameni a Veľkom Krtíši  - Mgr.art. Cyrila Páriša a Mgr.art. Sylvie Svákusovej, ktorí sa predstavili v dvoch divadelných predstaveniach. Najmä pre nich sú určené obnovené barokové siene, kde môžu rozvíjať svoj talent po celý rok.
Nové priestory na hrade Modrý Kameň budú však slúžiť aj na zaujímavé výstavy umenia, interaktívne výstavy pre deti, výstavy zo zbierok múzea, koncerty, spoločenské podujatia. Nová historická expozícia k dejinám hradu Modrý Kameň bude otvorená do konca júna 2016 ako jeden z hlavných indikátorov implementácie projektu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky