2017/01PROGRAM - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA > KONFERENCIE

HRAMOKA

ZÁVEREČNÁ
KONFERENCIA
26.01.2017

PREZENTÁCIA
PRIEBEHU
REKONŠTRUKCIE

A NÁLEZOV
ARCHEOLOGICKÉHO
VÝSKUMU


Záverečná konferencia k projektu „HraMoKa“
26. január 2017, Hrad Modrý Kameň
Program

14:00 -15.00              Registrácia účastníkov a káva/čaj
15:00 -15:15              hudobné vystúpenie ZUŠ Modrý Kameň (husle, klavír, spev)


15:15 -16.00               úvodné príhovory  a odborné príspevky
                                    Mgr. Branislav Pánis, Slovenské národné múzeum, generálny riaditeľ
                                    Úrad vlády SR, riaditeľ odboru Grantov EHP a Nórska
                                    Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike
                                    Prof. Ida Hledíková, PhD. – Divadelná fakulta VŠMU, vedúca Katedry bábkarskej tvorby
                                    Svein Gundersen, Kulturproduksjøner, Oslo, Nórsko, umelecký riaditeľ

16:00 - 17.00               Prezentácia umeleckého projektu HraMoKa
                                   2  divadelné predstavenia z workshopu nórskych študentov z Akershus University
                                    College of Applied - sciences Department of Art, Design and Drama v Oslo a študentov              
                                    Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty  VŠMU v Bratislave
                                    pod názvom „ETUDY 1,2 “                                                                    
                                   Workshop sa uskutočnil v dňoch 18.- 25.1. 2017 na DF VŠMU v Bratislave a v Modrom
                                               Kameni  
                                   Predstavenie divadelného odboru Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni
17:00 -18:00               Prestávka /  Večera


18:00 - 18:30             Prehliadka obnovených priestorov s prezentáciou priebehu obnovy a nálezov   
                                       archeologického výskumu
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky