PROJEKT REKONŠTRUKCIE - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

II. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA

Archeologický dohľad pri stavebných prácach vykonáva SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, Archeologické múzeum

Mgr. Perer Nagy
Mgr. Zuzana Kaličiaková

Pri znižovaní nivelety podláh, cca o 80-100 m a odstránení navážky bol odkrytý systém murovaných kanálov, ktoré svedčia o pôvodnom využívaní priestorov na stajne. Kanály odvádzali nielen odpady zo stajní, ale aj dažďové vody z nádvoria otvormi vo východnom múre, čím spôsobili jeho zavlhnutie. Archeológovia a hradný historik sa domnievajú, že kanalizácia pochádza z obdobia pred prestavbami kaštieľa, z 19.storočia. Nález odborníci stále prehodnocujú.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky