REKONŠTRUKCIA - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA

REKONŠTRUKCIA

PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA

INVESTOR:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
Vajanského nábrežie 2
811 02 BRATISLAVA

Zodpovedný projektant: Ing. Zsolt Papp
Zástupca investora vo veciach zmluvných: Mgr. Helena Ferencová
Zástupca investora vo veciach technických: Ing. Miroslav Ondráš
Stavebný dozor: Ján Zaťko

REALIZÁTOR:

OBNOVA s.r.o.
Andreja Kmeťa 12
969 01 Banská Štiavnica
Zástupca realizátora: Mgr. Michal Hrčka
Autorizovaný stavbyvedúci realizátora: Miroslav Hrčka - 0978*10
Začiatok prác: 21.10.2015
Ukončenie prác: 30.4.2016
Číslo stavebného povolenia: 199/2015 z 22.5.2015
Budova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň má konečne šancu na začiatok obnovy.  Získaním grantu z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva  môže SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek sídliace na hrade zrealizovať obnovu historicky najstaršej, doteraz neprístupnej časti barokového kaštieľa – prízemie východného krídla budovy v úspešnom projekte pod názvom HraMoKa -  obnova barokových siení  pre regionálnu históriu, bábkové divadlo a tvorivé dielne detí  a mládeže vo výške 301 000 €.
 
Žiadosť o grant podalo múzeum 15. apríla 2014. Získalo aj partnera z Nórskeho kráľovstva a na slovenskej strane je mu partnerom Vysoká škola múzických umení – Katedra bábkarskej tvorby v Bratislave.  Obaja partneri budú spolupracovať na naplnení hlavnej myšlienky projektu – rozšíreniu expozície o histórii hradu Modrý Kameň a mesta,  tvorivej práci s deťmi a mládežou a inými skupinami návštevníkov, podporovaniu ich kreativity prostredníctvom  špecializovaných  programov Školy v múzeu, najmä však  pri priblížení bábkového divadla vo všetkých jeho podobách. Priestor bude slúžiť aj pre rôzne druhy výstav.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky