RESTORATION - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

II. ETAPA > UK > RECONSTRUCTION

HRAMOKA

RESTORATION
Reštaurátorská realizácia

Zodpovední reštaurátori:
Mgr.art. Miroslav Janšto
Mgr.art. Ján Filo

Sonda č. 1
Realizovaná na pravej strane rímsy vchodového portálu južnej steny východného krídla. Odkrýva fragment pôvodnej omietky ktorá sa napája na kamennú rímsu, dokazuje jednotnú úpravu v omietke ako aj sivomodrú farebnosť.

Sonda č. 2
Ľavá strana prekladu vchodového portálu. Odkrýva fragment pôvodnej omietky s napojením na kamenné kvadrovanie so sivomodrou farebnou úpravou. Odkrýva členenie štruktúry na kamennom kvadrovaní s farebnou úpravou.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky