01.08.2019 Igor Cvacho - Výstava Odkazy a tajomstvá - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
01.08.2019 IGOR CVACHO - VÝSTAVA ODKAZY A TAJOMSTVÁ
Výstava  približuje  tvorbu umelca, ktorý úspešne prezentoval svoje diela na mnohých výstavách na Slovensku i v zahraničí. Žije a tvorí v Žiline.

01.08.2019 IGOR CVACHO - LINKS AND SECRETS - EXHIBITION
The exhibition is approaching the creation of an artist who successfully presented his works at many exhibitions in Slovakia and abroad. He lives and forms in Žilina.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah