2016/09 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/09 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Reštaurovanie omietok remeselným spôsobom
Montáž stolárskych výrobkov
Montáž debnenia pre betonáž schodov v sále
Betonáž schodov
Priíprava a pokládka keramickej dlažby v barokovej sále

2016/09 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Restauration of plasters in artisanal technique
Installationof carpenterproducts
Installationof casingforconcretingof stairs in the hall
Concretingof stairs
Preparation and laying of ceramic pavement in the baroque hall

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah