20.02.2018 Prázdninová bábkodielňa - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
20.02.2018 PRÁZDNINOVÁ BÁBKODIELŇA - TVORIVÉ DIELNE PRE RODINY
Počas jarných prázdnin boli pre rodiny otvorené stále tvorivé dielne na výrobu divadelných bábok a hračiek. Bábkové divadlo si mohli deti s rodičmi zahrať na bábkovej divadelnej scéne.

20.02.2018 HOLIDAY PUPPET WORKSHOP - CREATIVE WORKSHOPS FOR FAMILIES
The time of the spring holidays hurt pre families holes the ever-creating workshops to produce pupits and toy. The pupitstheatre could have included the children and their parents on the  theatre scene.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah