09.12.2019 Výstava Hra na pílu - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
09.12.2019 VÝSTAVA HRA NA PÍLU
Patrik Kozma je umelec, ktorý našiel záľubu v spracovaní dreva špeciálnym spôsobom  - ozdobným pílením – lupienkovaním. Je to nevšedný a ojedinelý umelecký prejav. Výstava budí pozornosť návštevníkov.

09.12.2019 EXHIBITION SAWMILL
Patrik Kozma is an artist who has liked woodworking in a special way - decorative sawing - psoriasis. It is an extraordinary and unique artistic expression. The exhibition attracts the attention of visitors.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah