14.06.2019 Absolventský večer LDO - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
14.06.2019 ABSOLVENTSKÝ VEČER LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V MODROM KAMENI
Dosiahnuté výsledky v štúdiu na Základnej umeleckej škole v Modrom Kameni  prezentujú absolventi každý rok na absolventskom koncerte v priestoroch barokovej sály.

14.06.2019 GRADUATION EVENT OF THE LITERARY AND DRAMATIC DEPARTMENT OF THE ELEMENTARY ART SCHOOL IN MODRÝ KAMEŇ
The results achieved in their studies at the Elementary Art School in Modrý Kamen are presented by graduates every year at a graduation concert in the Baroque hall.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah