2016/09 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA II
2016/09 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU II
Búracie práce – odstraňovanie nepôvodných cementových omietok
Murárske práce – doplnenie muriva po odstránení cementových omietok
Odsoľovanie muriva
Odvlhčenie muriva
Montáž nových omietok
Demontáž strešnej keramickej krytiny
Sanácia krovu

2016/09 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT II
Demolition work – Removal of non-original cement plasters
Masonry work – Replenishment of masonry after removal of cement plaster
Desalination of Masonry
Wetting of Masonry
Installation of New plasters
Dismantling of roofing ceramic coverings
Restoration of the Roof construction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah