26.01.2017 Záverečná konferencia - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
26.01.2017 ZÁVERERČNÁ KONFERENCIA
Výsledkom rekonštrukcie je obnovený priestor barokovej sály, ktorý pôvodne slúžil ako grófskej rodine Balašovcov na ustajnenie koní - koniareň. Sála sa bude využívať na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia múzea, výstavy a predovšetkým pre tvorivú činnosť detí a mládeže.
Divadelná scéna v rekonštruovanej barokovej sále bude slúžiť najmä pre bábkarské workshopy, tvorivé dielne a bábkové i činoherné divadelné predstavenia pre deti a mládež. Autorom scénografického  návrhu a realizátorom scény je Mgr. art. Martin von Dubravay.

26.01.2017 CLOSING CONFERENCE
The result of reconstruction is restored Baroque hall space, which originally served as a noble family Balašovcov the stabling of horses - stables. The hall will be used for various cultural and social events museums, exhibitions and creative activities especially for children and youth.
Theatre in the reconstructed baroque hall will be used mainly for puppet workshops, workshops and puppet Drama and theater for children and youth. Set design author and executor of the scene is Mgr. art. Martin von Dubravay.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah