09.02.2019 Modrý hrad lásky - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
09.02.2019 MODRÝ HRD LÁSKY - TVORIVÉ DIELNE, PREDNÁŠKA, UMELECKÉ FOTENIE
Priatelia, zamilované dvojice, rodičia s deťmi si mohli pripomenúť sviatok lásky vo všetkých podobách. Vyrábali symboly lásky, vypočuli si legendu o sv. Valentínovi a iné legendy o láske a odbornú prednášku o medziľudských vzťahoch. Na pamiatku si odniesli fotografiu s blízkym človekom ako pamiatku na deň sv. Valentína.

09.02.2019 BLUE CASTLE OF LOVE - CREATIVE WORKSHOPS, LECTURES, ARTPHOTOGRAPHY
Friends, couples in love, parents with children could commemorate the feast of love in all its forms. They made symbols of love, heard the legend of St. Valentin and other legends about love and a professional lecture on interpersonal relationships. In memory, they took a photograph with a loved one as a memorial to St. Valentine's Day.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah