2016/02 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2016/02


Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok.
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie.
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel.
Búracie práce - demontáž pôvodnej keramickej dlažby a betónu.
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie.
Demontáž pôvodnej dažďovej kanalizácie.
Výkopové práce - výkop stavebnej jamy pre žumpu.
Montáž debnenia výkopu.
Nové objavy v archeologickom výskume – zásobná poľnohospodárska stavba na nádvorí, podzemné priestory z renesančnej prestavby hradu.
Reštaurátorské práce na renesančno – barokových pilieroch.
Príprava na záverečné dokumentovanie archeologického náleziska ortofotogrametriou.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky