2015/12 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2015/12 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie
Búracie práce - demontáž výplní otvorov
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž zvodov pôvodnej dažďovej kanalizácie
Demontáž stolárskych výrobkov - zárubne dverí sekundárne vytvoreného otvoru na poschodí spôsobujúceho statickú poruchu klenby v sále

2015/12 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Earth work - reduction of floor gradientby removal of secondary made-up ground
Groundwork - cleaning of new archaeological discoveries - baroque sewage system
Demolition work - dismantlingof fillings in holes
Demolition work - dismantlingof secondarypartitionsof prison cells
Earth workon storm water severs under emergency conditions
Securing of failures in arch statics – concreting of fiddley openings in hall binding vaults
Dismantlingdownpipes of original storm water sever
Dismantlingcarpenterproducts–door framesof secondary created opening at the storey causing a failure in statics of the hall binding vaults
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah