2016/03 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2016/03


Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop stavebnej jamy pre žumpu v skalnom podloží.
Výkopové práce na dažďovej kanalizácii - výkop pre dažďovú kanalizáciu v sále.
Montáž dažďovej kanalizácie.
Tlakové skúšky.
Montáž tehlového krytu kanalizačného potrubia.
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop pre uloženie potrubia splaškovej kanalizácie v skalnom podloží sály.
Murárske práce - domurovanie barokovej kanalizácie pre vedenie potrubia odvetrávacieho systému podlahy v sále.
Murárske práce - zamurovanie otvorov (dvere).
Reštaurátorské práce na renesančno – barokových pilieroch.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky