04.10.2018 Anna Kotvášová - Vernisáž spomienky z detstva - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
04.10.2018 ANNA KOTVÁŠOVÁ - VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOMIENKY Z DETSTVA
Insitní maliari z Kovačice sú prvidelnými hosťami výstavného programu múzeu. Výstava Anny Kotvášovej vzbudila veľký záujem u návštevníkov múzea Priniesla obraz o živote niekoľkých generácií Slovákov žijúcich v Srbsku.

04.10.2018 ANNA KOTVÁŠOVÁ - CHILDHOOD MEMORIES – OPENING OF AN EXHIBITION
Naive painters from Kovačica are the first guests of the museum's exhibition program. The Anna Kotvášová exhibition attracted great interest among the visitors of the museum. It brought a picture of the lives of several generations of Slovaks living in Serbia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah