18.04.2018 Jarný koncert ZUŠ - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
18.04.2018 JARNÝ KONCERT ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V MODROM KAMENI
Základná umelecká škola v Modrom Kameni pravidelne využíva barokovú sieň na prezentáciu výsledkov svojej práce s deťmi a mládežou v oblasti umenia.

18.04.2018 SPRING CONCERT OF THE ELEMENTARY ART SCHOOL IN MODRÝ KAMEŇ
The Elementary Art School in Modra Kamen regularly uses the Baroque Hall to present the results of its work with children and youth in the field of art.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah