08.10.2017 Expozícia Balašovci - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
08.10.2017 EXPOZÍCIA UHORSKÝ ROD BALAŠOVCOV NA HRADE MODRÝ KAMEŇ
Historická expozícia Uhorský rod Balašovcov na hrade Modrý Kameň prezentuje dejiny vplyvného rodu - zakladateľa hradu  v 13. storočí a vlastníka hradného panstva takmer do konca 19.storočia. Približuje predkov rodu, vznik mena a erbu a život najvýraznejších osobností rodu spojených s dedičným majetkom – hradom Modrý Kameň.
Poslednou majiteľkou modrokamenského hradného panstva bola grófka Gabriela Almássy (1869-1945), dcéra grófa Tibora Károlyiho. Expozícia ponúka portréty rodinných príslušníkov, historické fotografie barokového kaštieľa a okolia, služobníctva , archívne dokumenty a niekoľko predmetov z pozostalosti rodiny.


08.10.2017 HISTORICAL EXPOSITION THE HUNGARIAN FAMILY OF THE BALASSA FAMILY AT THE MODRÝ KAMEŇ (BLUE STONE) CASTLE
Historical exposition The Hungarian family of the Balassa family at the Blue stone (Modrý Kameň) Castle  presents the history of the influential family - the founder of the castle in the 13th century and the owner of the castle estate almost until the end of the 19th century. It describes the ancestors of the family, the origin of the name and coat of arms and the life of the most significant personalities of the family associated with hereditary property - the Blue Stone Castle.
The last owner of the blue-stone castle estate was Count Gabriel Almássy (1869-1945), daughter of Count Tibor Károlyi. The exposition offers portraits of family members, historical photographs of the Baroque mansion and its surroundings, servants, archive documents and several objects from the family estate.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah