20.09.2018 Seminár Janko Kráľ a revolučné roky 1848-1849 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
20.09.2018 JANKO KRÁĽ A REVOLUČNÉ ROKY 1848-1849, ODBORNÝ SEMINÁR
Odborný seminár bol zameraný na účinkovanie významného slovenského básnika v regióne Novohradu a Hontu v období revolučného hnutia Slovákov za národné práva. Bola prezentovaná aj literárna tvorba Janka Kráľa a jeho život v obci Príbelce a v meste Modrý Kameň v našom regióne. Seminára sa zúčastnili žiaci a pedagógovia základných a stredných škôl.

20.09.2018 JANKO KRÁĽ AND THE REVOLUTIONARY YEARS 1848 - 1849, EXPERT SEMINAR
The seminar focused on the performance of an important Slovak poet in the Novohrad and Hont regions during the revolutionary movement of Slovaks for national rights. The literary work of Janko Kráľ and his life was presented in the village of Príbelce and in the town of Modrý Kameň in our region. The seminar was attended by pupils and teachers of primary and secondary schools.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah