18.04.2019 Veľkonočný hrad - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
18.04.2019 VEĽKONOČNÝ HRAD MODRÝ KAMEŇ – TVORIVÉ DIELNE
Záujem o veľkonočné tvorivé dielne na hrade každým rokom narastá. Pracovníci múzea pripravujú dostatok materiálu v tvorivých dielňach, aby mohli uspokojiť záujem návštevníkov vytvoriť si vlastné veľkonočné ozdoby. V roku 2019 ich na hrad priviedla aj živá prehliadka ľudových krojov.

18.04.2019 EASTER CASTLE CREATIVE WORKSHOPS
The interest in Easter creative workshops in the castle is growing every year. Museum staff prepare enough material in creative workshops to satisfy visitors' interest in creating their own Easter decorations. In 2019, they were brought to the castle by a live tour of folk costumes.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah