18.05.2019 Noc múzeí a galérií - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
18.05.2019 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – BÁBKOVÉ PREDSTAVENIA
Noc múzeí a galérií je medzinárodným sviatkom múzeí vo všetkých štátoch Európa ako symbol kultúrneho dedičstva, zachovania národnej kultúry a tradícií. Naše múzeum pripravuje bohatý program pre svojich návštevníkov, v ktorom nesmie chýbať bábkové divadlo pre deti v barokovej sále.

18.05.2019 NIGHT OF THE MUSEUMS AND GALLERIES PUPPET SHOWS
Night of museums and galleries is an international holiday of museums in all states of Europe as a symbol of cultural heritage, preservation of national culture and traditions. Our museum is preparing a rich program for its visitors, including a puppet theater for children in the Baroque hall.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah