2016/06 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2016/06


Zemné práce - zásyp stavebnej jamy pre žumpu.
Montáž debnenia pre zásyp šachty žumpy.
Montáž odvetrávacieho systému podlahy v trase pôvodných barokových kanálov.
Dokončovacie práce na podlahových vrstvách podlahy.
Zásyp výkopov do projektovanej nivelety.
Zásyp podlahy štrkodrvou.
Zhutňovanie podkladu pre pokládku IPT dosiek.
Murárske práce na opravách stien sály a okenných ník.
Murárske práce na opravách omietok.
Rezanie rýh pre elekrické rozvody.
Montáž vodovodného potrubia SV.
Montáž splaškovej kanalizácie
Montáž šachty žumpy.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky