2016/08 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA II
2016/08 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU II
Prevzatie staveniska.
Práce na zariadení staveniska.
Montáž lešenia
Montáž ochranných prvkov na ochranu okien
Demontáž pôvodných stolárskych výrobkov
Búracie práce – odstraňovanie nepôvodných cementových omietok

2016/08 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT II
Site download
Work on site equipment
Mounting of scaffolding
Mounting security features to protect windows
Dismantling of original joinery products
Demolition work – Removal of non-original cement plasters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah