02.07.2019 Marian Kompánek - Výstava Pominuteľnosť žitia - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
02.07.2019 MARIAN KOMPÁNEK - VÝSTAVA POMINUTEĽNOSŤ ŽITIA
Marian Kompánek žije a tvorí v neďalekej obci Divín, ktorý historicky súvisí s hradom Modrý Kameň. Vo svojej tvorbe oslavuje lásku, vniká do duše človeka, vyjadruje svoje názory na svet.  Jeho galéria dáva priestor profesionálnym i neprofesionálnym umelcom, ktorí na  spoločných sympóziách vytvárajú diela zobrazujúce život v Novohrade – ľudí, prírodu a svoje pocity. Obohacujú fond galérie a spájajú ľudí.

02.07.2019 MARIAN KOMPÁNEK - THE TRANSIENCE OF LIVING - EXHIBITION
Marian Kompánek lives and works in the nearby village of Divín, which is historically related to the Blue Stone Castle. In his work he celebrates love, penetrates the soul of man, expresses his views on the world. His gallery gives space to both professional and non-professional artists, who at joint symposiums create works depicting life in Novohrad - people, nature and their feelings. They enrich the gallery collection and connect people.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah