2016/10 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/10 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Kladenie keramickej dlažby v tvorivej dielni
Impregnácia keramickej dlažby
Odklady stien sociálnych zariadení
Dokončovacie - maliarske práce
Dodávka a montáž stolárskych výrobkov - rampy a schodíšť

2016/10 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Laying of ceramic pavement in the creative workshop
Impregnation of the ceramic pavement
Covering of wallsin sanitary facilities
Finishing work - paintwork
Delivery andinstallationof carpenterproducts - walkway and staircases
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah