2017/01 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA II
2017/01 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU II
Dokončovacie práce v interéri
Dokončovacie práce v exteriéri
Montáž kamenných dlaždíc na exteriérových chodníkoch
Montáž stolárskych výrobkov - dvere
Čistenie staveniska

2017/01 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT II
Finishing work in the Interéri
Finishing work outdoors
Installation of stone tiles on outdoor paths
Installation of joinery products-doors
Cleaning the site


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah