29.06.2019 Balašova svadba Fringia - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
29.06.2019 BALAŠOVA SVADBA FRINGIA – ANIMOVANÉ NOČNÉ PREHLIADKY HRADU
Letné aktivity múzea pre turistov a návštevníkov sú tematicky zamerané na históriu a život v minulých storočiach. Súčasťou programu boli aj ukážky a výuka historických tancov pre návštevníkov podujatia.

29.06.2019 BALASSA'S WEDDING FRINGIA ANIMATED NIGHT TOURS OF THE CASTLE
The museum's summer activities for tourists and visitors are thematically focused on history and life in the past centuries. The program also included demonstrations and teaching historical dances for visitors to the event.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah