2015/10 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2015/10


Prevzatie staveniska.
Práce na zariadení staveniska.
Demontáž nepôvodných stavebných úprav.
Odstraňovanie omietok zo sekundárnych priečok.
Demontáž pôvodných podlahových vrstiev.
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok.
Demontáž pôvodných stolárskych výrobkov - dvere väzenských ciel.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky