2015/10 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2015/10 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Prevzatie staveniska
Práce na zariadení staveniska
Demontáž nepôvodných stavebných úprav
Odstraňovanie omietok zo sekundárnych priečok
Demontáž pôvodných podlahových vrstiev
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok
Demontáž pôvodných stolárskych výrobkov - dvere väzenských ciel

2015/10 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Construction site takeover
Works on furbishing theconstruction site
Dismantlingof non-original construction works
Removalof plastering from secondary partitions
Dismantlingof original floor layers
Earth work - reduction of floor gradientby removal of secondary made-up ground
Dismantlingof original carpenterproducts–prison cell doors

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah