20.05.2017 Noc múzeí a galérií - Paťa a Kuko - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
20.05.2017 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
Televízna Bábka Kuko oslovila niekoľko generácií a preto budí veľký záujem návštevníkov múzea. Na podujatí ju predstavila Patrícia Jariabková, ktorá bábku v televíznom seriáli sprevádzala a študenti Katedry bábkarskej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave Betka a Filip.

20.05.2017 NIGHT OF MUSEUMS AND GALLERIES
The television puppet Kuko has approached several generations and therefore is very interested in the museum visitors. The event was presented by patron Jariabková, who accompanied the puppet in the television series and students of the Department of the puppet of the High School of Performing Arts in Bratislava Betka and Filip.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah