07.04.2017 Výstava VK Galery - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
07.04.2017 VÝSTAVA VK GALERY  
Výstava skupiny neprofesionálnych výtvarníkov zoskupenia VK Galery z Veľkého Krtíša reprezentuje umelecké aktivity a rôzne výtvarné štýly a techniky, ktorými sa umelci vyjadrujú. Vo svojej činnosti sa venujú aj tvorbe detí a mladých talentov, podporujú ju a prezentujú spolu so svojimi dielami.

07.04.2017 VÝSTAVA VK GALERY
The exhibition of a group of unprofessional artists of the VK Galery group from Veľký Krtíš represents artistic activities and various art styles and techniques by which the artists express themselves. In their activities, they also devote to the creation of children and young talents, support it and present it together with their works.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah