2015/11 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2015/11 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie
Búracie práce - demontáž výplní otvorov
Demontáž pôvodného vykurovacieho systému väzenských ciel
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž zvodov pôvodnej dažďovej kanalizácie

2015/11 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Earth work - reduction of floor gradientby removal of secondary made-up ground
Groundwork - cleaning of new archaeological discoveries - baroque sewage system
Demolition work - dismantlingof fillings in holes
Dismantling of original prison cells heating system
Demolition work - dismantlingof secondaryprison cell partitions
Earth work on storm water severs under emergency conditions
Dismantlingdownpipesof originalstorm water sever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah