2015/11 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2015/11


Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok.
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie.
Búracie práce - demontáž výplní otvorov.
Demontáž pôvodného vykurovacieho systému väzenských ciel.
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel.
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž zvodov pôvodnej dažďovej kanalizácie.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky