2016/08 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/08 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Murárske práce na opravách stien a omietok
Montáž tepelnej izolácie podlahy (Styrodur)
Montáž separačnej fólie
Montáž elektrického podlahového kúrenia
Dodávka a montáž stolárskych výrobkov - okná

2016/08 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Brickworkon corrections ofwalls and plasters
Installationof floor heat insulation (Styrodur)
Installationof separation foil
Installationof electric floor heating
Delivery andinstallationof carpenterproducts - windows
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah