2015/03 Projekt rekonštrukcie - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2015/03 PROJEKT OBNOVY OBJEKTU
Budova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň má konečne šancu na začiatok obnovy.  Získaním grantu z fondov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho kráľovstva  môže SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek sídliace na hrade zrealizovať obnovu historicky najstaršej, doteraz neprístupnej časti barokového kaštieľa – prízemie východného krídla budovy v úspešnom projekte pod názvom HraMoKa -  obnova barokových siení  pre regionálnu históriu, bábkové divadlo a tvorivé dielne detí  a mládeže vo výške 301 000 €.
Žiadosť o grant podalo múzeum 15. apríla 2014. Získalo aj partnera z Nórskeho kráľovstva a na slovenskej strane je mu partnerom Vysoká škola múzických umení – Katedra bábkarskej tvorby v Bratislave.  Obaja partneri budú spolupracovať na naplnení hlavnej myšlienky projektu – rozšíreniu expozície o histórii hradu Modrý Kameň a mesta,  tvorivej práci s deťmi a mládežou a inými skupinami návštevníkov, podporovaniu ich kreativity prostredníctvom  špecializovaných  programov Školy v múzeu, najmä však  pri priblížení bábkového divadla vo všetkých jeho podobách. Priestor bude slúžiť aj pre rôzne druhy výstav.

2015/03 PROJECT OF RECONSTRUCTION OF THE OBJECT
Between 1927 and 1929, the manor-house was probably rebuilt to a jail established by the District Courtlocated then in the castle. The originally Renaissance-Baroque Column Hall was divided by partition walls to five jail-cells. Thedoors of the cellswith a slot that allowed the prisoner to be observed from the outside and the iron stoves with the doorsoutside in the hallwayhave been preserved to this day. The other premises had later been used as apartments for local citizens or personnel of the offices residing in the castle before World War II, and for some time even after the war. For several decades, the historical premises of the castle had been used by Medika State Company. The Museum took the castle over in 1992 and established its technical and storage facilities there.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah