05.09.2018 Miroslav Janšto Vernisáž Príbeh reštaurovania - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
05.09.2018 MIROSLAV JANŠTO - VERNISÁŽ VÝSTAVY PRÍBEH REŠTAUROVANIA
Výstava predstavuje reštaurátorskú tvorbu Miroslava Janšta v širšom regióne Novohradu, Hontu a Gemera. Podieľal sa na reštraurovaní barokovvej sály v rámci projektu HraMoKa. Je autorom portrétu grófa Pavla II. Balašu historickú expozíciu projektu HraMoKa.

05.09.2018 MIROSLAV JANŠTO - STORY OF RESTORATION, OPENING OF THE EXHIBITION
The exhibition presents the restoration work of Miroslav Janšt in the wider region Novohrad, Hont and Gemer. He articipated in the restoration of the Baroque Hall within the project HraMoKa. He is the author of portrait of Count Paul II. Balašu pre historical exposition of the project HraMoKa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah