25.10.2018 100 rokov československej štátnosti - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
25.10.2018 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI - PREZENTÁCIA
Vznik česlovenského štátu bol významným historickým medzníkom v živote Čechov a Slovákov po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie. Menej známe okolnosti tejto významnej historickej udalosti boli prezentované na odbornom seminári a ukážkami dokumentárnych filmov z tej doby. Semináru sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl a seniori.

25.10.2018 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI - PREZENTÁCIA
The establishment of the Czechoslovak state was an important historical milestone in the lives of Czechs and Slovaks after the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy. The lesser-known circumstances of this important historical event were presented at a workshop and documentary films from that time. The seminar was attended by elementary and secondary school pupils and seniors.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah