23.11.2018 Pavel Dvořák - prezentácia knihy - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
23.11.2018 PAVEL DVOŘÁK - POSLEDNÝ TUREK, PREZENTÁCIA KNIHY
Autor mnohých významných historických publikácií, scénárov historických filmov, historik a publicista predstavil svoje posledné dielo, v ktorom píše aj o významnom členovi uhorského rodu Balašovcov – základateľov a stálych vlastníkov hradu Modrý Kameň  - Valentína Balašu.

23.11.2018 PAVEL DVOŘÁK - THE LAST TURK, PRESENTATION OF THE BOOK
The author of many important historical publications, screenplays of historical films, historian and publicist presented his latest work, in which he also writes about a significant member of the Hungarian family of Balassa - founders and permanent owners of the castle Blue Stone - Valentín Balassa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah