2016/04 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/04 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Osadenie žumpy. Betonáž po osadení žumpy. Búranie okenných otvorov do pôvodných rozmerov
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop pre uloženie potrubia splaškovej kanalizácie v skalnom podloží sály
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop stavebnej jamy pre žumpu v skalnom podloží
Betonáž podkladovej dosky pre žumpu
Montáž žunpy do pripravenej stavebnej jamy
Búracie práce na úprave okenných otvorov do pôvodných rozmerov
Murárske práce - domurovanie barokovej kanalizácie pre vedenie potrubia odvetrávacieho systému podlahy v sále
Vyrovnávanie nivelety podlahy v sále, zásyp štrkodrvou
Návšteva z Úradu vlády SR
Návšteva z Nórska

2016/04 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Inserting of dump. Concretingafter insertingthe dump. Enlarging window openings up to original dimensions
Excavation anddemolition workon waste water sewage - excavationfor inserting of waste water pipesin the hall´s ledge rock
Excavation anddemolition workon waste water sewage - excavationof construction pit for the dumpin ledge rock
Concretingthe foundation slabfor the dump
Installationof the dump into the prepared construction pit
Demolition workon adjusting the window openings to original dimensions
Brickwork- final walling of baroque sewage for leading pipes of the floor ventilation system in the hall
Equalizing of floor gradient in the hall, filling in with crushed gravel
Visit PhDr. Viktor Jasaň, Director General of the SNM
Návšteva z Úradu vlády SR
Návšteva z Nórska


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah