2016/04 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2016/04


Osadenie žumpy. Betonáž po osadení žumpy. Búranie okenných otvorov do pôvodných rozmerov.
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop pre uloženie potrubia splaškovej kanalizácie v skalnom podloží sály.
Výkopové a búracie práce na splaškovej kanalizácii - výkop stavebnej jamy pre žumpu v skalnom podloží.
Betonáž podkladovej dosky pre žumpu.
Montáž žunpy do pripravenej stavebnej jamy.
Búracie práce na úprave okenných otvorov do pôvodných rozmerov.
Murárske práce - domurovanie barokovej kanalizácie pre vedenie potrubia odvetrávacieho systému podlahy v sále.
Vyrovnávanie nivelety podlahy v sále, zásyp štrkodrvou.
Návšteva generálneho riaditeľa SNM PhDr. Viktora Jasaňa.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky