2016/01 - HraMoKa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

I. ETAPA > SK > REKONŠTRUKCIA

HRAMOKA
2016/01


Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok.
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie.
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel.
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž pôvodnej dažďovej kanalizácie.
Demontáž stolárskych výrobkov - zárubne dverí sekundárne vytvoreného otvoru na poschodí spôsobujúceho statickú poruchu klenby v sále.
Montáž provizórnej trasy dažďovej kanalizácie v sále.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky