2016/01 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/01 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Výkopové práce - znižovanie nivelety podláh odstránením sekundárnych navážok
Zemné práce - čistenie novoobjavených archeologických nálezov - systému barokovej kanalizácie
Búracie práce - demontáž sekundárnych priečok väzenských ciel
Výkopové práce na havarijnom stave dažďovej kanalizácie
Demontáž pôvodnej dažďovej kanalizácie
Demontáž stolárskych výrobkov - zárubne dverí sekundárne vytvoreného otvoru na poschodí spôsobujúceho statickú poruchu klenby v sále
Montáž provizórnej trasy dažďovej kanalizácie v sále

2016/01 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Earth work - reduction of floor gradientby removal of secondary made-up ground
Groundwork - cleaning of new archaeological discoveries - baroque sewage system
Demolition work - dismantlingsecondary partitions of prison cells
Earth work on storm water severs under emergency conditions
Dismantlingof originalstorm water sever
Dismantlingcarpenterproducts - door frames of secondary created opening at the storey causing a failure in statics of the hall binding vaults
Installation of temporary route ofstorm water seversin the hall
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah