2016/07 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/07 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Prípravné práce pre betonáž podlahových vrstiev.
Montáž IPT dosiek.
Betonáž IPT dosiek.
Murárske práce na opravách stien sály.
Montáž tepelnej izolácie podlahy (Styrodur).
Montáž separačnej fólie.

2016/07 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Preparatory work forconcretingfloor layers.
Installationof IPT boards.
Concretingof IPT boards.
Brickwork on corrections of walls in the hall.
Installationof floor heat insulation (Styrodur).
Installationof separation foil.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah