20.08.2018 Denný tábor - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
20.08.2018 DENNÝ LETNÝ TÁBOR – VÝTVARNÝ WORKSHOP
Denné letné tábory pre deti na prázdninách sa stali pevnou súčasťou kultúrnej ponuky múzea. Sú obľúbené a rodičia a deti sú s bohatým programom aktivít na hrade spokojní. Súčasťou programu sú aj výtvarné workshopy, kde deti vyjadrujú svoje pocity zo zážitkov z tábora.

20.08.2018 DAILY SUMMER CAMP - ART WORKSHOP
Daily summer camps for children on holiday have become an integral part of the museum's cultural offer. They are popular and parents and children are satisfied with the rich program of activities in the castle. The program also includes art workshops where children express their feelings about the experiences of the camp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah