18.02.2019 Krojované bábiky - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
18.02.2019 VÝSTAVA KROJOVANÉ BÁBIKY
Výstava prezentovala bohatstvo tradícií ľudového odevu na Slovensku. Bábiky v krojoch z takmer všetkých oblastí Slovenska zaujali domácich i zahraničných návštevníkov múzea svojou pestrosťou a typickými znakmi svojho kraja.

18.02.2019 FOLK COSTUME DOLLS - EXHIBITION
The exhibition presented the richness of folk clothing traditions in Slovakia. Dolls dressed in folk costumes from almost all areas of Slovakia attracted both domestic and foreign visitors to the museum with their variety and typical features of their region.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah