2016/05 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/05 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Dokončovacie práce na kanalizácii
Montáž debnenia pre prekladovú dosku žumpy
Betonáž prekladovej dosky žumpy
Montáž debnenia pre obsyp šachty žumpy
Zásyp podláh štrkodrvou
Úpava podkladových vrstiev podlahy v sále
Montáž odvetrávacieho systému podlahy v trase pôvodných barokových kanálov
Búracie práce - búranie okenných ník
Murárske práce - opravy stien a omietok

2016/05 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Finishing work on sewage
Installationof casingforground slab of the dump
Concretingthe traverseslabof the dump
Installationcasingfor filling inof the dump
Filling in the floors with crushed gravel
Adaptationof foundation layers in the hall
Installationof floor ventilation system in the hall in the route of original baroque channels
Demolition work–demolition ofwindow niches
Brickwork- correction of walls and plasters
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah