07.12. 2019 Adventný koncert - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
PODUJATIA
07.12. 2019 ADVENTNÝ KONCERT
Koncert Základnej umeleckej školy v Modrom Kameni a speváckeho zboru Akadémie umení v Banskej Bystrici v predvianočnom čase.

07.12. 2019 THE ADVENT CONCERT
Concert of the Elementary Art School in Modrý Kamen and the choir of the Academy of Arts in Banská Bystrica in the pre-Christmas time.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah