2016/11 - HraMoKa

HRAMOKA
Prejsť na obsah
REKONŠTRUKCIA I
2016/11 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU I
Montáž stolárskych výrobkov - dvere
Kladenie dlažby v historickej expozícii
Práce na dažďovej kanalizácii na nádvorí
Príprava povrchu pre exteriérové chodníky
Dokončenie prístupovej rampy a schodísk
Dokončovacie práce v sociálnych zariadeniach

2016/11 THE RECONSTRUCTION OF THE OBJECT I
Installation of carpenterproducts - doors.
Layingof pavement in the historicexposition.
Work on storm water sewage in the courtyard.
Preparation of surface for outdoorsidewalks.
Finishingof entrance walkway and staircases.
Finishing workv sanitary facilities.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Slavo Haľama 2020

Návrat na obsah